КС попари правителството за задължителна военна служба

КС попари правителството за задължителна военна служба

Конституционният съд отклони искането на служебното правителство, свързано с възможността да се въведе задължителна военна подготовка в мирно време. Определението е гласувано единодушно вчера, се вижда в електронното деловодство на КС. Докладчик по делото е Соня Янкулова.

Кабинетът на Гълъб Донев поиска задължително тълкуване на разпоредба от Конституцията, казваща, че „защитата на Отечеството е дълг и чест за всеки български гражданин. Измяната и предателството към Отечеството са най-тежки престъпления и се наказват с цялата строгост на закона“, както и, че „подготовката на гражданите за защита на отечеството се урежда със закон“.

Въпросът на правителството беше: „Допуска ли Конституцията въвеждане на законова възможност за задължителна подготовка за защита на отечеството в мирно време на българските граждани със статус на запасни по смисъла на Закона за резерва на въоръжените сили, за придобиване, поддържане и усъвършенстване на способностите им за изпълнение на задълженията им във военните формирования?“.