Откриха залата за спорт в 8-мо училище

Откриха залата за спорт в 8-мо училище

В края на миналата седмица отвори врати малкият салон за спортни дейности в VIIl – мо ОУ „Кракра Пернишки“. Радостното събитие се случи в деня, в който училището отбелязва своя патронен празник.

Дългоочакваната зала за спорт се направи с общите усилия на всички-учителите, родителите и децата, които правиха благотворителни базари и помагаха с труд. В изграждането на физкултурната зала се включиха и много дарители, на които бе изказана специална благодарност.

В благородното дело помогнаха -Пернишката група в Чикаго, „Еконт“- Перник, „Сами-М“, „Сани-Конс“, „ДЛВ“, „Бортон“, „Tulips“, „Мал мук“, Сдружение на синовете на вдовица-България, Гостилница „Осояк“ -кв. Бела вода и много други.

Да превърнат училищната столова в зала за спорт- около тази идея се обединиха учителите от училището, след като техните 140 ученици останаха без място, където да спортуват през зимата.

В 8-мото имат голям физкултурен салон, но той се нуждае от основен ремонт, изискващ огромен финансов ресурс. Докато се случи предвидените от общината ремонтни дейности, учителите се заеха сами да превърнат столовата в малка зала за спорт през зимата.