108 кандидати за народни представители в Пернишка област, избирателите – 106 105 души

108 кандидати за народни представители в Пернишка област, избирателите – 106 105 души

В Пернишка област 108 кандидати за народни представители от 21 партии и коалиции се борят за четири мандата. Изборът им имат възможност да определят 106 105 жители на региона.

Избирателите в Четиринадесети изборен район – Пернишки ще гласуват в 260 СИК, от които 155 са с машини. Само в най-малката община в региона – Ковачевци ще се гласува с изцяло хартиени бюлетини.

В региона са обособени четири подвижни СИК – в Перник, Брезник, Трън и Земен. Болните имат възможност да гласуват в обособени СИК в Многопрофилната болница за активно лечение „Рахила Ангелова“, болницата за белодробни болести и болницата за долекуване, продължително лечение и рехабилитация (Профилакториум)

Видеонаблюдение ще има в 244 от общо 260 СИК на територията на област Перник. То не включва комисиите в лечебните заведения и подвижните СИК.

РИК утвърди и девет СИК за гласуване на избиратели с увредено зрение или затруднения в придвижването в Четиринадесети изборен район – Пернишки.

От началото на деня в РИК не са постъпили жалби за нарушения, съобщиха от комисията.