Трети зам.кмет ще има Перник

Трети зам.кмет ще има Перник

Пернишкият градоначалник Станислав Владимиров ще има и трети заместник. Това бе решено на днешното извънредно заседание на местния законодатален орган. Докладната записка за промени в общинската администрация, бе внесена от градоначалника и получи одобрението на общинските съветници. Така заедно с  назначаването на трети зам.градоначалник, ще отговаря за икономика, общинска собственост, европейска интеграция, местните минипарламентаристи дадоха съгласие и за промени в отделите „Гражданска регистрация“, „Счетоводство“, „Местни данъци и такси“.

В дневния ред на извънредното заседание на ОбС бяха включени и докладни, касаещи градоустройствени решения, изслушан бе годишният отчет за дейността на общинския фонд „Култура“, изложението на кмета Владимиров за разчета за 2023 година. Разгледана бе и докладната, свързана с  приемането на програма за управление и разпореждане с общински имоти .