Над 9 000 декара пасища, мери и ливади предоставя на стопаните Община Трън

Над 9 000 декара пасища, мери и ливади предоставя на стопаните Община Трън

Общо 9 580,929 дка пасища, мери и ливади предоставя Община Трън за фермерите, които отглеждат животни, за стопанската 2023-2024 година.

Земеделските имоти се намират в 52 землища на селата в община Трън. От предоставените земеделски имоти, 389,026 дка се предоставят за общо ползване, а 9 191,903 дка се предоставят за индивидуално.

„Нямаме стопанин, който да си е подал заявление, че иска да ползва общински земеделски имот и да не е бил удовлетворен. Специална комисия разгледа внимателно исканията и според броя на отглежданите животни в едно стопанство е удовлетворила молбите“, заяви кметът на община Трън Цветислава Цветкова.