Важно! Община Трън напомня, че срока за подаване на заявления за закупуване на дърва за огрев е 31 март 2023 година

Важно! Община Трън напомня, че срока за подаване на заявления за закупуване на дърва за огрев е 31 март 2023 година

 Община Трън напомни на постоянно живеещите на територията на общината жители, че съгласно чл.111, ал.7 от Закона за горите подаването на заявления до кмета на населеното място за включване в списъка на физическите лица, имащи право на закупуване на дърва за огрев е до  31 март 2023г.

Общото количество дървесина, което едно домакинство може да закупи по този ред за една календарна година, е до 10 пространствени куб. м.

Трънчани имаха възможност да избират дали да си закупят дърва на склад или да си добият сами на корен.