Без алкохол в изборния ден!

Без алкохол в изборния ден!

И тези поредни избори, с малки изключения, ще минат без алкохол. От пернишката общинска администрация информираха, че по време на парламентарния вот в неделя, няма да се продава алкохол. Това е разпоредено с нарочна заповед на кмета на общината Станислав Владимиров, която е валидна за времето от 00:00 до 20:00 часа на 2 април.

Въведената забрана се отнася до продажбата и консумацията на алкохол в магазините, заведенията за обществено хранене и други обществени места на територията на община Перник. Забранява се в изборния ден да се провеждат масови мероприятия, които могат да създадат условия и предпоставки за нарушаване на обществения ред и безопасността на движение.

Забраната не важи единствено за сватби, семейни и други тържества, за погребални ритуали, религиозни обреди и други подобни събития, за които има предварително писмено уведомление до кмета.

Заповед за продажба и консумация на алкохол е издал и кметът на съседната община Радомир Пламен Алексиев. Тя касае времевия диапазон от 20:00 ч. на 1 април до 20:00 ч. на 2 април.

Вероятно аналогични заповеди ще бъдат издадени и в останалите общини на региона.