Периодичните срещи с бизнеса ще са от голяма полза за адекватното управление на страната

Периодичните срещи с бизнеса ще са от голяма полза за адекватното управление на страната

Членове на Управителния съвет на РО КРИБ-Перник споделиха проблемите на регионалния бизнес с кандидатите за народни представители от листата на „Продължаваме Промяната-Демократична България“ в 14 МИР Перник.

Председателят на КРИБ-Перник Георги Милев подчерта, че бизнес организацията е приела да разговаря с всички кандидати за народни представители за региона, които са изявили желание да обсъдят проблемите на реалния бизнес.

„КРИБ е работодателска организация, в която членуват фирми, които работят съгласно законите на страната, плащат си всички данъци и осигуряват прехраната на много семейства в региона. Целта на тези срещи, според нас е, политиците да получат актуална информация за проблемите в реалния бизнес. Един от важните за нас проблеми е данъчната политика. Ние искаме да знаем какво е вашето виждане- трябва ли да се увеличава корпоративният данък, каква ще бъде философията на така наречения данък- свръх печалба. За нас е от особена важност да има стабилно управление, да работим в среда, която имаме хоризонт не до месец-два или до общинските избори, а поне четири години напред. Ако правим избори само, за да отминат и да дойдат местните избори, то това е губене на време, както за вас като политици, така и за нас като бизнес. Ние искаме да имаме по-голям хоризонт, за да можем да планираме дейността си и да разработим инвестиционна програма. За нас е важно да знаем политиците какви намерения имат за този период и какво можем да очакваме. Например, ако ще продължим санирането, ще си задържим бригадите, ако ще продължи нормалното пътно строителство, да задължим пътните строители и т.н. За нас е много важно да имаме възможността да обсъждаме с политиците ситуацията в страната и на международния пазар, за да можем  не само да оцелеем, но и да сме конкурентни на пазара. Например в земеделието – европейските земеделци получават много по-големи субсидии от нас, българите, което ги прави и много по-конкурентни на пазара от нас. Според нас, много важно е политиците да разработват стратегически направления, които са обсъдили с нас, а не такива, за които ние и хабер си нямаме и те не кореспондират с реални живот. В нашия регион все още нямаме фирми, които се занимават с върхови технологии. Ние сме повече производители- строители, пътищари, машиностроители, производители на храни и други. Затова ни се иска вие-политиците, да съдействате на бизнеса, защото той крепи държавата“, заяви Милев.

Марио Агонцев постави въпроса- защо българския бизнес, когато инвестира в модернизация или разширяване на данък, държавата го облага с данъци, а чуждестранния инвеститор е освободен от такъв. Това  го прави привилегирован, което не е справедливо. Оказа се, че този въпрос не е стоял на дневен ред за политиците до сега, но политиците прозряха, че той е важен за българския бизнес и неговото развитие.

„В структурата на КРИБ Перник няма фирми, които да работят в сивия сектор. Ние нямаме сив бизнес, всичко е на показ. Ние сме тези, които най-често са били обект на проверки от страна на НАП. Затова винаги сме настоявали държавата с нейните възможности да изсветли дейността на сивия бизнес. Защото от това губим всички. Знаем, че това е трудно, но  борбата трябва да е обща“, подчерта  Георги Милев.

Арх. Михаил Михайлов постави вниманието и върху социалната политика. Според него, държавата не мотивира трайно безработните, когато им дава непрекъснато социални помощи. „Не е ли по-добре тези пари да се предоставят на работодателите, които да разкриват нови работни места. Така ще увеличим брутния вътрешен продукт в страната, което ще бъде от полза за всички. Според мен, идеята за финансиране на програмите за временна заетост също трябва да се преосмисли. И тук заедно можем да обмислим по-рационален вариант, от който държавата да има полза. Много е важно да се ускорят темповете на дигитализация както в общините, така и в държавните структури. Непрекъснато се удължава срокът за получаването на разрешение за строеж, трудно се комуникира с държавните структури. Липсата на компетентни специалисти и не доброто им заплащане, създава сериозни затруднения както в общините, така и в държавата като цяло. Просто някой трябва от време на време да обсъжда с бизнеса проблемите в държавата, така ще може да се намери най-оптималното решение“, заяви арх. Михайлов.

„Не може тези, които управляват да не си говорят с тези, които произвеждат. Категорично трябва да се вземат адекватни мерки за бизнеса у нас. Тези мерки обаче трябва да са резултат от разговори между управляващите и хората, които развиват бизнес. Така, както сега ние правим тази среща с вас.  Защото в работещия бизнес е бъдещето“, сподели водачът на листата Бойко Рашков.

На срещата членовете на Управителния съвет на КРИБ-Перник поставиха  проблема с недостига на кадри във всяка сфера на обществено-икономическия живот.

“Затова програмата за дуално обучение в образованието трябва да продължи да се развива. Пернишкият бизнес работи усърдно в тази посока, заедно с РО на МОН в Перник“, подчерта Милев. Според него, бизнесът трудно успява да се възползва от европейските средства. „Изискванията по тези проекти бяха сбъркани- получаваш точки, ако разкриеш нови работни места, а не затова, че модернизираш производствения процес“, подчерта Милев.

„Освен това, бумащината и бюрокрацията по тези проекти е убийствена. Ние губим ценно време, определяме хора, които да се занимават само с тази документация, при положение, че всичко би могло да се опрости и дигитализира“, подчерта арх. Михайлов.

В крайна сметка, ползата от срещата бе, че политиците се убедиха в това, че периодичните срещи с бизнеса ще са от голяма полза за адекватното управление на страната.