Взимаме по 45 лева на ден обезщетение при боледуване, близо 2 милиона болнични са издадени за деветмесечието на миналата година

Взимаме по 45 лева на ден обезщетение при боледуване, близо 2 милиона болнични са издадени за деветмесечието на миналата година

Средното обезщетение за временна неработоспособност, заради заболяване, в страната е било 45 лева на ден. Най-много пари на ден обезщетение взимат болните в София, показват данните на НОИ за деветте месеца на миналата година. Средно на ден хората с болничен в столицата взимат по 53 лева.

В Стара Загора обезщетението е средно по 49,28 лева, във Варна – 45,26 лева, приблизително колкото и в София област. Най-ниски са обезщетенията за временна неработоспособност, заради заболяване, в Благоевград – едва по 34 лева на ден, Кюстендил – 36,88 лева и Хасково – 37,14 лева. Под 40 лева взимат хората, които не ходят на работа във Видин, Кърджали, Перник, Ловеч, Монтана, Пазарджик, Плевен, Силистра, Сливен и Смолян, показват още данните на НОИ. Средно за страната за един болничен лист е заплащано по 320 лева.

Мъжете, тъй като получават по-високи заплати, взимат и по-високи обезщетения, когато са болнични. Средната сума е 47,14 лева, докато жените взимат по 43,24 лева.

За деветте месеца на миналата година лекарите са издали почти 2 милиона болнични листове и по тях са планети 640,328 млн. лева, като общо са дадени обезщетения за близо 14,3 милиона работни дни.

Он НОИ напомнят, че първите три дни от болничния се плащат от работодателя, а следващите от НОИ. Сумата е 80 на сто от дневното ни трудово възнаграждение, върху което работодателят ни внася осигуровки.

Най-много първични болнични листове са издадени за от 4 до 7 дни – над 726 000, а тези от 8 до 14 дни са близо 700 000. До три дни са били около 340 000 от болничните листове, показват данните на НОИ.

Най-честата диагноза за деветмесечието на 2022 година, на база на която е издаден болничен, е била COVID-19 – Идентифициран вирус. Тя е посочена в 11% от издадените листове. Тази диагноза се използва, когато COVID-19 е потвърден чрез лабораторно изследване, независимо от тежестта на клиничните признаци или симптоми. Следват диагнозите Неуточнена вирусна инфекция и Остра инфекция на горните дихателни пътища – с по 8% дял.