ЮЗДП показа уникалните възможности, с които разполагат предприятията в структурата му, по време на Международното изложение в Пловдив

ЮЗДП показа уникалните възможности, с които разполагат предприятията в структурата му, по време на Международното изложение в Пловдив

Общо 100 декара със семепроизводствени градини и експериментални залесявания със сухоустойчиви дървесни видове (корков дъб, космат дъб, пърнар,  каменен дъб, валонея, брутски бор, атласки кедър, обикновен кипарис)  ще бъдат създадени на територията на южните държавни горски стопанства – Петрич, Сандански и Гоце Делчев по проекта CLIMAFORCEELIFE, в който ЮЗДП е асоцииран партньор.

ЮЗДП, със съдействието на Ловните стопанства, които са в неговата структура, представи невероятните възможности за лов и разнообразието на дивеч, което има на териториите на тези стопанствата, сред които и ДЛС “Витошко-Студена“.

Уникални на вид сувенири – бурканчета с мед, скрити в сърцевината на корков дъб, подариха лесовъди от ЮЗДП по време на ловното изложение в Пловдив, на което предприятието имаше щанд. По този начин бяха отбелязани Международния ден на гората -21 март и Световния ден на водата -22 март.

И до днес дървета от корков дъб се срещат в района на Гоце Делчев и Петрич. Целта на проекта „Климатично-интелигентно управление на горите в Централна и Източна Европа“ е чрез създадените опитни култури да се провери устойчивостта на използваните дървесни видове към изменението на климата в най-уязвимите райони на територията на предприятието, с перспектива за бъдещо по-мащабно залесяване. Най-жизнеспособните видове, които успешно се приспособяват към климатичните промени, могат да осигурят и най-добрия генетичен материал за бъдещите гори.