Министерството на здравеопазването набира кандидати за включване в обучителен курс „Оказване на спешна медицинска помощ по въздух“

Министерството на здравеопазването набира кандидати за включване в обучителен курс „Оказване на спешна медицинска помощ по въздух“

 Сред основните приоритети на Министерството на здравеопазването е въвеждането на спешна медицинска помощ по въздух. За целта здравното министерство набира кандидати за включване в обучителен курс „Оказване на спешна медицинска помощ по въздух“. Лекарите и медицинските сестри, преминали обучението, ще бъдат включени в дежурства в базите на летище „Враждебна“ – София и летище „Долна Митрополия“ – гр. Долна Митрополия. Обученията ще се извършват в Центъра за професионално обучение към Военномедицинска академия –София.

 Кандидатите трябва да отговарят на следните изисквания:

– Лекари с придобита специалност „Анестезиология и реанимация“ или  „Анестезиология и интензивно лечение“;

– Лекари с придобита специалност „Спешна медицина“ и стаж по специалността минимум 5 години;

·-Лекари-специализанти IV курс по специалност „Анестезиология и интензивно лечение“;

– Медицински сестри – с опит минимум 3 години в структура по реанимация и интензивно лечение;

-Кандидатите трябва да владеят английски език.

Кандидатстващите за участие в обучителния курс трябва да представят:

– Копие на документ за придобита специалност;

-За специализантите – документ, удостоверяващ, че кандидатът е специализант по специалност „Анестезиология и интензивно лечение“;

-Копие на документ, удостоверяващ професионален опит (ако е приложимо);

-Копие на документ, удостоверяващ ниво на владеене на английски език;

– Професионална автобиография.

Кандидатите могат да подават документи:

В Центъра за административно обслужване на Министерството на здравеопазването (гр. София, пл. „Света Неделя“ 5) или на електронен адрес: Bbotev@mh.government.bg. Срокът за подаване на документи е  до 21.04.2023 г., вкл.

Одобрените по документи кандидати ще преминат медицински преглед и тест за физическа годност в Катедрата по авиационна медицина на Военномедицинска академия. След одобрение ще могат да се включат в обучителния курс за оказване на спешна медицинска помощ по въздух.

Продължителността на обученията ще бъде 15 дни, като се очаква те да започнат в началото на месец май.

Първоначално медицинската помощ по въздух ще се осъществява само в светлата част на денонощието.