Важно за перничани и гостите на града!

Важно за перничани и гостите на града!

Във връзка с извършване на дейности по дезинфекция, днес администрацията на Община Перник ще работи с граждани както следва:

✅ Общинска администрация до 14:30 ч. /без обедна почивка/

✅ Отдел „Гражданска регистрация“ до 15:30 ч. /без обедна почивка/ 

✅ Деловодство до 16:00 ч. /без обедна почивка/

✅ Дирекция „Местни данъци и такси“ в сградата на  ул. „Райко Даскалов“ до 16:30 ч. /без обедна почивка/

✅ Кметство „Изток“ до 16:45 ч. /пълно работно време с обедна почивка/