Ученици на ТПГ “Мария Кюри“ се представиха достойно на национално състезание

Ученици на ТПГ “Мария Кюри“ се представиха достойно на национално състезание

Васил Цветков и Виктор Георгиев, ученици от XI „А“ клас на ТПГ „Мария Кюри“ представиха достойно гимназията на Националното състезание „Най-добър техник в машиностроенето“, което се проведе в Горна Оряховица.

„Нашите възпитаници се справиха много добре на теста и практико-приложната задача. Те показаха много добри познания, което е атестат за добре свършената работа на техните преподаватели. Те защитиха авторитета не само на нашата гимназия, но и на нашия град, което много ни радва“, заяви директорът на гимназията инж. Цветелина Миланова.

В състезанието са взели участие ученици в XI или XII клас от професионални гимназии и средни училища от страната. Изискването е да се обучават по професии от област „Техника”, професионални направления „Машиностроене, металообработване и металургия”.

Организатор на състезанието е Министерство на образованието и науката, в партньорство с фондация „Милен Григоров“ – Горна Оряховица.

Основните цели, които са си поставили организаторите на това състезание, са да се осигури възможност на участниците в него за:

▪ творческа изява на усвоените знания и придобити умения и компетентности в областта на машиностроенето;

▪ демонстриране на постижения и готовност за упражняване на усвоената професия чрез решаване на практически задачи в конкретна ситуация;

▪ насърчаване на нагласата за продължаващо и самостоятелно учене чрез стимулиране на състезателното начало.

 Това състезание е предоставило възможност на училищата за междуучилищно професионално сътрудничество и съревнование и осъществяване на професионално сътрудничество с технически университети и бизнеса.