Политици и бизнес ще търсят заедно решения на проблемите за доброто на България

Политици и бизнес ще търсят заедно решения на проблемите за доброто на България

Представители на Коалиционната партия „ГЕРБ-СДС“, които са на челните места в листата за кандидати за народни представители на изборите на 2 април, за 14 МИР-Перник, се срещнаха с членовете на Управителния съвет на РО КРИБ-Перник.  В срещата взеха участие: Георг Георгиев,  Емил Костадинов и Александър Александров.

Председателят на КРИБ- Перник Георги Милев, подчерта, че през последните три-четири години тези предизборни срещи са станали традиционни. Според него тези срещи са много важни не само за бизнеса, а и за политиците. „Бизнесът има важно значение за икономиката на страната. Затова трябва да има чуваемост от страна на политиците и управляващите за проблемите на бизнеса, за да се гарантира развитието на страната“, категоричен  бе Милев. Той  подчерта, че хората вече не искат избори.

„Ние разчитаме, че ГЕРБ ще прояви разум и воля, за да бъде създадено този път правителство. Просто този път трябва да направите правителство. Хората се умориха, бизнесът се умори от избори и политическа нестабилност в държавата. Вие имате в тази кампания много хубаво мото: “Стабилна България отново!“ Трябва да направите всичко възможно, за да имаме стабилна държава. Ние искаме България с хоризонт четири години напред, а не правителство на всяка цена. Преди да се срещнем с вас, ние, в Управителния съвет на КРИБ,  разговаряхме помежду си, че е много добре това, че вие не поставяте разделителни линии. Значи може да се направи разумен компромис за съставяне на правителство, но той не трябва да е за сметка на бизнеса. В тази връзка държа да подчертая, че трябва много внимателно да се подходи при разглеждането на предложението за въвеждане на извънреден данък за свръх печалба. Производителите на електроенергия, горива и някои други производства сигурно реализират свръх печалба. Но, примерно, фирма си увеличила оборота, поради въвеждане на ново производство и открити нови клиенти е ненормално да бъде облагана с такъв вид данък.  Та нали всеки, който се занимава с частен бизнес го прави с цел да спечели, това лошо ли е? Трябва внимателно да се прецизира този налог, защото иначе се нарушава логиката на свободната пазарна икономика. Формулирането на свръх печалба е много важно, защото може да доведе до много сътресения както в икономиката, така и в социалния живот на страната“, категоричен бе председателят на КРИБ-Перник.

Водачът на листата на ГЕРБ-СДС в Перник- Георг Георгиев заяви, че срещата с бизнеса е много важна. “Даваме си сметка, че вие не само сте гръбнака на икономиката на страната, но сте тези, които произвеждате и създавате добавената стойност в нашата държава. От гледна точка на нашата партия, ниската преразпределителна роля на бюджета, запазването на плоския данък, запазването на сегашното данъчно  законодателство е от първостепенна важност. Ние смятаме, че това е важно не само за бизнеса като такъв но и за всички, които са  свързани с него- за заетите в него, на които осигурявате препитание, стандарта, който поддържате в държавата, който за съжаление в последните една-две години пострада, не по ваша вина, а заради недалновидни политически решения. Това, което мога да кажа със сигурност е, че ГЕРБ не би подкрепил промяна в съществуващата данъчна уредба. Най-малкото, защото не е справедливо, поради пропуски, дефицити, тежка криза във формирането на бюджета, провеждането на данъчната политика и провеждането на бюджетна финансово-икономическа политика, бизнесът да бъде потърпевш и наказан. Да, бюджетна консолидация ще бъде необходима. Да, ще бъдат необходими последващи действия, за да може този 12- милиарден дефицит, който се образува за тази година в бюджета, да бъде покрит, за да спадне ръстът на инфлацията. Затова ще бъде необходима политика. Тази политика вероятно ще има и своите непопулярни страни. Това, обаче, не бива да се случва за сметка на бизнеса. Защото, ако има субекти, които могат да извадят държавата от кризата, редом с едно устойчиво държавно управление, надявам се от бъдещото редовно правителство, това е бизнесът. Така че  ние няма да подкрепим никакви резки движения в посока на това да се залита в допълнително облагане , особено такова със задна дата, каквото стана ясно, според разчетите и проектозаконите, които предвижда Министерството на финансите. Ние не споделяме опасенията за евентуално падане на валутния борд или промяна на курса на еврото. Но трябва да си даваме все пак сметка за реалното състояние на държавата. Този близо 6.5% бюджетен дефицит е невиждан до момента. До сега ние сме се стремели той да се движи в рамките около 3%, за да отговаряме на критериите за еврозоната. Що се отнася до това- ще продължим ли усилията за присъединяване към еврозоната, отговорът е- да, разбира се. Имайки предвид притесненията на хората за благосъстоянието им след влизането в еврозоната, ще кажа, че не трябва тя да се разглежда единствено и само като смяна на валутата. Еврозоната е система от регулатори. Това е контрол върху банковия сектор, върху икономическата и финансова стабилност на държавата. Трябва да се знае, че в кризисни за икономиката на определена държава моменти, еврозоната е механизъм, чрез който може да й се помогне. Шенген е също важен, защото свободното движение на хора, стоки и капитали е в основата на Европейския съюз. Знам, че за бизнеса безпрепятственото преминаване на стоките през граница е от важно значение. Затова това ще е приоритет, по който ще работим. И още нещо, което е много важно, това е присъединяването ни към Организацията за икономическо сътрудничество и развитие /ОИСР/. Това е световна организация, която обединява най-силните икономики в света. Това е не само имиджов въпрос за България, но и една стабилност за икономическата и финансова среда. Ние бяхме започнали преговорите за  присъединяването на страната в ОИСР и бяхме доста напреднали. Но за съжаление, в последните две години няма напредък в това направление. Ние ще продължим, няма да е лесно, защото е пропуснато много време.  Мога да ви уверя, че ние ще запазим позициите, които имахме в 48-то Народно събрание по отношение на едно устойчиво законодателство, което да има ясен хоризонт на развитие. Няма как да се случи изпълнението на това законодателство, ако нямаме стабилен кабинет. Постарах се да  акцентирам върху това,  което и бизнеса го вълнува, за да се постигне някаква предвидимост и стабилност в държавата“, подчерта Георг Георгиев.

 Много и интересни въпроси поставиха представителите на бизнеса на политиците на тази среща. Един от тях беше свързан с инвестициите на българския бизнес. Той реинвестира в разширяване на производството и модернизация, а плаща данък затова. Чуждестранните инвеститори не плащат такъв данък. Този проблем все още не е намерил решение само в България. В края на срещата политици и бизнес се договориха да търсят заедно решения на проблемите за доброто на България.