Славчо Чанев представя книгата си „Будиславец. Имената на улиците в Перник“

Славчо Чанев представя книгата си „Будиславец. Имената на улиците в Перник“

Славчо Чанев представя утре- 23 март 2023 г., четвъртък, от 17:30 ч. в галерия „Любен Гайдаров“ в Двореца на културата в Перник, литературната премиера на новата си книга „Будиславец. Имената на улиците в Перник“ .

Книгата ще бъде представена от проф. Надя Манолова – историк, преподавател в Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

Специално участие в премиерата ще вземат музикантите Зорница Радионова – пиано, и проф. Йосиф Радионов – цигулка.

„Будиславец“ е първо и уникално по рода си изследване за имената на пернишките улици, площади, квартали и махали.

Авторът Славчо Чанев е събрал и обяснил произхода и значението на близо

800 имена.

Книгата е структурирана в три части – каталог, азбучник и притурка.

В интригуващ предговор есеистично се мотивира предметът на изследване и

съдържанието на разработката.

В каталожната част са посочени и тълкувани всички известни имена на улици, квартали и махали в Перник от обявяването му за град през 1929 г. до 02.10.2022 г.

Оформлението позволява бързо ориентиране и лесно ползване на каталога.

Съвременните, актуални имена, са подчертани с получер шрифт, а старите, вече сменени имена, са дадени с нормален. Многосъставните имена са посочени с всяка една от съставките им в азбучен ред.

Енциклопедично поднесената информация за произход, значение, тълкуване, промени в наименованието и пр. се дава при официализираната или при най-популярната именна форма.

Отбелязано е най-старо документираното именуване – ул. „Св. Иван Рилски“ от 1931 г., най-масовото новоименуване – през 1933 г. на 110 улици, както и най-многобройното едновременно преименуване – през 1992 г. на 62 улици.

В азбучника са посочени 29 основни квартали на града с техните граници и принадлежащи улици, с актуалните им имена.

В притурка са и имената на улиците в останалите селища от община Перник – 19 населени места, с общо 834 улици с гражданска адресна регистрация (в останалите 4 селища уличната мрежа не е именувана).

В края на книгата са посочени основните източници и ползвана литература, като дадените заглавия са подбрани, за да могат да послужат за допълнителна информация при исторически и етимологически справки.

Автор на корицата е художничката Марина Стоянова-Карамфилова.

Като разкрива вълшебството на имената, „Будиславец“ е сериозно краеведско изследване със значим научно-популярен принос.

Авторът Славчо Чанев е магистър по български език и литература. Има следдипломна квалификация по стопанско управление, културен мениджмънт и опазване на културно-историческото наследство.

Публикува в местния и в централния печат. Негови произведения са включвани в множество антологии и са превеждани на английски, руски,\ сръбски и френски език. Има издадени 12 книги – поезия, проза и документалистика.