Радомирец запознава МОСВ с проблема с водата

Радомирец запознава МОСВ с проблема с водата

„Един от най-големите проблеми на град Радомир е питейната вода за битови нужди. От месеци висока зона в град Радомир е на постоянен режим на водоподаването. За да се разреши този проблем е нужно да бъде възстановено аварийното водоподаване към града от помпена станция „Крапец“. След изтеклата информация, че язовир „Студена“ е пред преливане, министърът на МОСВ е възможно да разреши да се изпуска контролирано язовирът през основния изпускател в коритото на река Струма, но няма разрешение тази вода да отиде в домовете на хората от високата зона в град Радомир, село Копаница и махала „Андрейна“ на град Батановци, в които може да се каже, че хората бедстват“, заяви радомирецът Кирил Стоев, който е бивш областен управител и е добре запознат с казуса. Той е категоричен, че е „недопустимо  в XXI век домакинства да са на воден режим, а водата да се изсипва в реките“. Потвърждава се казаното: „Радомирци у вода газят, а жадни одат.“

Стоев припомни, че съоръжението беше запечатано през декември 2019 г. заради водната криза в Перник, когато се изрази мнението, че Радомир е източил водата на язовир Студена и Перник е останал без вода, което е невъзможно, тъй като целият обем на годишна база, който може да бъде източен през помпена станция Крапец е около 1 млн. кубически метра. За справка, обемът на язовир Студена е 25 млн. куб. метра.

Довеждащият водопровод от станция „Крапец“ е изграден за резервно водоснабдяване, именно на Радомир от Заводите за тежко машиностроене.

Кирил Стоев в качеството си на областен управител неколкократно е повдигал въпроса пред Министъра на околната среда и водите, но ответният отговор е бил, че дружество ВиК – Перник е със задължения към държавата, а то оперира въпросното съоръжение и докато не изплати задълженията си няма да бъде дадено разрешение за използване на помпена станция „Крапец“.

„Не виждам логика в това един министър да разреши изпускането на вода в река Струма, а да не разреши тази вода да отиде в бедстващите домакинства във високата зона в град Радомир, село Копаница и махала „Андрейна“ на град Батановци“, сподели Стоев. Той е изпратил писмо до служебния министър на МОСВ и е категоричен, че ще настоява за отговор, с който ще бъдат запознати съгражданите му.