296 свободни места предлага трудовата борса в Перник, от които 49 за висшисти

296 свободни места предлага трудовата борса в Перник, от които 49 за висшисти

Втора поредна седмица предлаганите на трудовата борса в Перник свободни работни места  нарастват. През изминалата седмица те се увеличиха с още 12 и станаха 296. Предлаганите свободни работни места за безработните висшисти намаляха само с 1 и станаха 49.

В момента на трудовата борса в Перник са актуални 10 машинни оператори за Перник, 20 продавач-консултанти за Перник, 20 общи работници за Перник, 10 заварчици също за Перник,  10 монтажници на електрооборудване и 10 шофьори на тежкотоварен автомобил за София, 20 чистач-хигиенисти за София, 15 медицински сестри в Перник.

Освен това, през отминалата седмица на трудовия пазар в Перник се търсеха още: лекари, бармани, готвачи в заведение за бързо хранене, салонни управители,  заготвител на активна маса, електрозаварчици, бояджии промишлени изделия,  лаборанти, биолог, химик-аналитици, шофьори на автобус, счетоводител-оперативен, началници на смяна, оператори на робот, машинни оператори, машинни оператори фармацефтични продукти, техници-механици,  обслужващи бензиностанция- газостанция, санитари, електромонтьори, шлайфисти, контрольори по качеството, работници обслужващи спомагателни съоръжения, оператори на пещи за производство на стъкло, работници в строителството,  магистър-фармацевт и ръководител на аптека, обслужващ работник в промишлено производство, полировач на метал, шивачи, ме медицински лаборанти, арматуристи, шивачки, общи работници, бродировачи, заварчик, куриери, фрезисти, машинни оператори, кредитни специалисти банка, комплектовачи, шивачки, оптик-оптометрист, акушерки, обслужващ кулинарен щанд, чистач-хигиенисти,  старши инспектори, касиер, месач, пекар, оператор сигурност, склададжия, работници в кухня, домашни помощници, шивачи обувки, фрезист, общи работници

 През изминалата седмица на трудовия  пазар в региона преобладаваше търсенето на кадри за производството, а след тях и за обслужващите дейности. В навечерието на встъпването на пролетта се наблюдава раздвижване на трудовия пазар в региона.  Доказателство за това е фактът, че след като две седмица свободните места намаляваха, вече две поредни седмици те се увеличават. Втора седмица на трудовата борса в Перник се предлагат  близо 50 свободни места за безработни висшисти. От тях 30 са за лекари, медицински сестри и акушерки и всички са за Перник.

И през миналата седмица се запазва тенденцията  хората със средно и по-ниско образование да имат по-големи шансове да си намерят работа. На тях Бюрото по труда в Перник предлага 247 свободни места и 49 за безработни висшисти. От тях 30 за медици, от които 10 са за лекари, а останалите са за медицински сестри и акушерки.