Дългосрочният кредит за ремонт на Двореца няма да стигне

Дългосрочният кредит за ремонт на Двореца няма да стигне

Поетият от община Перник дългосрочен общински дълг в размер на 1.5 млн. лв. за обновяване на Двореца на културата няма да стигне за цялостната реализация на проекта. Повишаващите се цени за изпълнение на дейностите, налагат поемането на допълнителен дълг, съобщиха от общината.

Обновяването на Двореца на културата е по проект, финансиран чрез комбинирана подкрепа от Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020г. Предвижда се да се направи основен ремонт на сградата и да се приложат мерки за енергийна ефективност. Ще бъдат закупени оборудване и обзавеждане, с които да се постигнат нормите за топлинен комфорт и целогодишно използване на всички помещения. Ще се осигури достъпна среда и за хората с увреждания.

Според проведената пазарна консултация за определяне на прогнозна стойност на обществената поръчка, допълнителната сума, която е необходима, е в размер до 1 662 630 лв. Дългът ще бъде обезпечен със залог на настоящи и бъдещи приходи, постъпващи по бюджетната сметка на Община Перник и финансово обезпечение, учредено по реда на Закона за задълженията и договорите.

Дворецът на културата е открит през 1957 година. Сградата е сред най-емблематичните в Перник и в нея освен общинския комплекс „Дворец на културата” се помещават Художествената галерия „Перник“, Общинският драматичен театър „Боян Дановски“ и Регионалната библиотека „Светослав Минков“.