Деца от Пернишко ще рисуват на тема „Обичам гората и нейните обитатели“

Деца от Пернишко ще рисуват на тема „Обичам гората и нейните обитатели“

Областна администрация – Перник и Регионална дирекция по горите-Кюстендил, обявяват конкурс за рисунка на тема “Обичам гората и нейните обитатели““. Конкурсът е посветен на предстоящата „Седмица на гората 2023 година“ (от 3-ти до 9-ти Април 2023г.) и има за цел да даде възможност на ученици от основните и средни училища на територията на Област Перник да проявят въображение и да представят своята визия за красотата на българската гора и нейните обитатели.

Конкурсът се провежда в три възрастови групи:

 I група- ученици от 1 до 4 клас включително

 II група- ученици от 5 до 8 клас включително

 III група-ученици от 9 до 12 клас включително

Критерии:

 Да отговаря на темата на конкурса;

 Креативност и оригиналност на идеята;

 Формат на рисунките А4 или А3

 Един участник има право да участва с не повече от 3 творби;

Техника:

 В конкурса няма ограничение за техниката и материалите.

Участниците могат да изпратят рисунките си по поща или лично на адреса на Регионална Дирекция по горите-Кюстендил, бул. „България“33.; офис на РДГ град Перник-Синдикален дом, пл. „Кракра“1, ет. 6, стая 609.

Всяка творба трябва да бъде придружена четливо написани трите имена на автора, класа и училището, в които учи и телефон за връзка.

Крайният срок за изпращане на материалите за конкурса е до 30 март 2023 година.

Картините ще бъдат журирани от компетентно жури, като най-добрите идеи ще бъдат отличени с предметни награди.