Губернаторът входира първото в България официално писмо, написано с Изкуствен интелект

Губернаторът входира първото в България официално писмо, написано с Изкуствен интелект

Областният управител на Перник Людмил Веселинов написа първото в България официално заведено административно писмо, използвайки изкуствен интелект. То е до министъра на земеделието. В него областния управител мотивирано предлага създаването на агро полиция в България, като изтъкна, че това е решение, което вече се използва в различни европейски държави. В писмото се споменават примери от пет евродържави като Италия, Нидерландия, Франция и Испания, където агрополицейските звена имат изключително важна роля в борбата срещу незаконните практики в земеделската промишленост. Тези звена са оборудвани с модерни технологии и използват интелигентни системи за наблюдение и мониторинг на земеделските земи. Това писмо може да бъде пример за ползите от използването на изкуствен интелект в работата на държавните институции. Изкуственият интелект може да бъде използван за подпомагане на процесите на вземане на решения и за по-ефективен контрол върху дейността на различни отрасли. „Изкуственият интелект е иновативно решение, което може да допринесе за по-ефективното функциониране на държавните институции и за подобряване на услугите, които те предоставят на гражданите“, казва Людмил Веселинов. „Възможностите, които предоставя изкуственият интелект, са много широки и ако ги използваме правилно, можем да постигнем по-висока ефективност и по-добри резултати в работата си. Изкуственият интелект може да помогне за автоматизиране на рутинните задачи и да освободи ресурси за по-важни и стратегически задачи, което е от голяма полза за държавните институции и гражданите, които те обслужват“ – казва още пернишкият областен управител Людмил Веселинов.