Радомир – без воден режим

Радомир – без воден режим

Водният режим в Радомир ще бъде отменен, съобщи управителят на „Водоснабдяване и канализация“ – Перник Борислав Иванов.

Той е изпратил предложение до кмета на града Пламен Алексиев за промяна в заповедите за режимно водоподаване. Така на практика преустановяването на вода ще се осъществява само при необходимост, предаде БНТ.

Проблемът с недостига на вода в Радомир започна в края на 2019 г., когато в разгара на водната криза в Перник бе прекъснато водоподаването от каптаж „Врелото“ към Радомир. По-късно опитите то да бъде възстановено, след като язовир „Студена“ възвърна нормалния си обем, получиха отказ от страна на Министерството на околната среда и водите.

Иванов коментира, че отпадането на режима в Радомир към момента става възможно, след като към водопроводната система е присъединена помпена станция, изключена от мрежата и неизползвана от 2009 г. Сега същата е включена директно в част от мрежата на „висока зона“. Управителят на ВиК-Перник уточни още, че предстои и реконструкция на довеждащия водопровод от помпена станция „Опалово“, по който също има загуби на вода.

С подмяната на водопровода и поставянето на потопяема помпа в резервоар „ниска зона“, която да подава вода отново през транзитния водопровод към част от „висока зона“, ще се обезпечат водните ресурси за целия град, допълва Иванов.