5,6 милиона лева е инвестицинният кредит, който ще иска общината

5,6 милиона лева е инвестицинният кредит, който ще иска общината

Община Перник възнамерява да изтегли инвестиционен кредит в размер на 5 655 400 лв., съобщиха от институцията. Парите са необходими за финансиране на рехабилитацията на ул. „Благой Гебрев“ и обновяване и облагородяване на централния градски парк.

„Благой Гебрев“ е най-голямата търговска улица в Перник. Предвижда се да се ремонтира отсечка с дължина около 1740 м, като се възстанови и подобри съществуващата пътна настилка, прилежаща инфраструктура и пешеходни тротоари. За реализиране на проекта на общината са необходими 3 413 400 лв. с ДДС.

За обновяване и облагородяване на централния градски парк местната управа възнамерява да вложи 2 270 000 лв. Предвижда се да бъде изграден спортен комплекс за учебно-тренировъчни цели с преместваемо сезонно покритие, да се оформи обслужващо паркингово пространство с прилежаща вертикална планировка.

Кредитът ще бъде обезпечен с учредяване на залог върху настоящи и бъдещи парични вземания, представляващи собствени приходи на общината. Индикативният срок на кредита е 240 месеца, планира се да бъде усвоен до края на годината. Проектът ще бъде обсъден публично на 10 април.