Създават общо звено между прокуратурата и ДАНС за изборите

Създават общо звено между прокуратурата и ДАНС за изборите

Създава се Национално междуведомствено звено, което ще координира дейността на прокуратурата и ДАНС за осигуряване на взаимодействие между институциите по време на предизборната кампания, в самия изборен ден и до обявяване от ЦИК на окончателните резултати от изборите, съобщават от държавното обвинение. Създаването на звеното е регламентирано в разпоредбата на чл. 18, ал. 5 от Изборния кодекс, съгласно която „главният прокурор и министърът на вътрешните работи съставят съвместни щабове (екипи) за оперативно взаимодействие в борбата срещу престъпленията, свързани с изборния процес. Щабовете (екипите) действат по време на цялата предизборна кампания“. Трайно установената добра практика, доказала своята ефективност и ефикасност чрез функционирането на Национално междуведомствено звено за съвместни действия на институциите, съгласно нормативно установените им правомощия, допринася за осигуряване на честни и прозрачни избори и води до по-добро взаимодействие и координация, каквито са очакванията на българските граждани и на европейските ни партньори, се казва още в съобщението на прокуратурата. С цел гарантиране на политическите права на гражданите и провеждане на изборен процес в съответствие с изискванията на закона във ВКП ще функционира и дежурно звено, което ще анализира всички постъпващи сигнали, свързани с изборни нарушения. С новото звено се цели да се подобри взаимодействието и координацията между институциите за законосъобразно провеждане на изборите и за гарантиране на политическите права на гражданите, отбелязват от прокуратурата. Появата на новото звено се случва, след като на 27 февруари главният прокурор изпрати писма до служебния министър на вътрешните работи Иван Демерджиев и до председателя на ДАНС Пламен Тончев, в които предложи да бъде създадена новата структура, която да свързва и трите институции във връзка с предстоящите избори.