Общината планира облагородяване на градския парк

Общината планира облагородяване на градския парк

В Перник планират ремонт на улица и облагородяване на централния градски парк, включително изграждане на покрит тенис корт и спортно игрище, чрез поемане на дългосрочен общински дълг. Във връзка с това Община Перник е отправила покана към местната общност за участие в насроченото на 10 април публично обсъждане.

Обектите са с общ бюджет 5 683 400 лв., а исканият кредит е в размер на 5 655 400 лв. По- голямата част от средствата – 3 413 400 лв. са предназначени за рехабилитация на една от главните улици в кв. „Изток”- „Благой Попов”. Участъкът, който ще бъде ремонтиран е с дължина 1740 м.

Дейностите включват нова пътна и тротоарна настилка, нови бордюри, хоризонтална и вертикална маркировка, реконструкция на каналната мрежа, ново улично LED осветление, подрязване и засаждане на нови дървета. С останалата част от парите – 2 270 000 лв., ще бъде изграден спортен комплекс за учебно- тренировъчни цели с преместваемо сезонно покритие в района на градския парк. Предвижда се също направа на паркинг, пешеходни алеи до спортното съоръжение, парково осветление и др.