СЕМ ще наблюдава 14 обществени и 13 търговски доставчика

СЕМ ще наблюдава 14 обществени и 13 търговски доставчика

СЕМ ще направи фокусирано наблюдение на 14 обществени и на 13 търговски доставчика. Това заяви председателят на СЕМ Соня Момчилова, като обясни, че няма да се увеличават финансовите санкции за съобщаване на резултати 15-20 мин. преди изтичането на изборния ден. „Всичко се превърна в автоматизъм. Не са изключени обаче изненади. Последните години всички свикнахме да работим в среда на постоянни предизборни компании и избори. Надявам се да няма нарушения на Изборния кодекс, на Закона за радио и телевизия. Надявам се да няма и печални изводи от страна на Организацията за сигурност и сътрудничество на Европа“, каза тя. СЕМ ще направи фокусирането наблюдение на 14 обществени доставчика и на 13 търговски. По сигнали, както и в случаите, когато експертите се самосезират, наблюдението ще се разширява. Следи се за спазването на договорите и на регламентите за присъствие на партиите в медиите, като това включва равнопоставеност, плурализъм, недопускане на език на омразата, както и на не накърняване на достойнството на участниците в изборите. „Силно се надяваме да има лидерски дебат този път“, каза още Соня Момчилова. Тя обясни, че освен всичко това те ще оценяват мнението на зрителите за работата на ЦИК, на СЕМ и дори на медиите. Експертът обърна внимание и върху съобщаването на резултатите 15-20 мин. преди изтичането на изборния ден. „Разбирам, че повечето медии могат да си позволят, да платят санкциите. Но медиите са пример. Не можем да разчитаме на това, че хората ще спазват законите в страната, след като медиите ги погазват. Освен това санкциите, които СЕМ налага са символични, на фона на цените на рекламата в медиите“, каза Соня Момчилова и подчерта, че не финансовите санкции не бива да се завишават.