Пернишки специалисти се обучаваха как се изработват мерки по европрограми

Пернишки специалисти се обучаваха как се изработват мерки по европрограми

Обучение на специалисти от общинските администрации свързано с разработване и изпълнение на мерки за смекчаване и адаптиране към климатичните промени в рамките на Плана за възстановяване и устойчивост, Фонда за справедлив преход, Пакет на ЕС за климата и енергетиката и другите програми, финансирани от ЕС.  В обучителната сесия участваха специалисти от различни области, включително местните администрации на общините Перник и Бобов дол, синдикати, представители на местния бизнес и неправителствени организации. Домакин на обучението беше „Региоплан“ ООД, съвместно с Община Перник и Община Бобов дол – партньори по проект BGENVIRONMENT-4.004-0004 “GoGreenLocal – Активни политики на местно ниво за адаптация и смекчаване на климатичните промени“, финансиран по програма „Опазване на околната среда и климатичните промени“ от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на ФМ на ЕИП и Норвегия 2014-2021 г.

Целта на събитието бе да помогне на участниците да придобият знания за целите за устойчиво развитие на ЕС до 2030 г. и по-специално, да адресира нуждите на заинтересованите страни на територията на областите Перник и Кюстендил във връзка с Териториалните планове за справедлив преход в България. То обхвана редица теми, свързани със смекчаването на последиците от изменението на климата и адаптирането към него, включително Европейския зелен пакт и нарастващите амбиции на ЕС за климатична неутралност и ускорена икономическа трансформация. Участниците се запознаха с новите финансови инструменти за декарбонизация, традиционните мерки и инструменти на ЕС и ЕИП за декарбонизация, както и с подготовката и управлението на проекти с акцент върху климатичната неутралност.