Перник остана без представител в общото събрание на ВиК

Перник остана без представител в общото събрание на ВиК

Изборът на представител на община Перник в общото събрание на ВиК – дружеството на предстоящия форум не предполагаше разгаряне на страсти съветнически до максимум и размяна на остри обвинения на част от местните законотворци със зам.управителя на дружеството Благовест Рагев. А напрежението тръгна още с прочитането на точка първа от дневния ред на сесията , свързана с дневния ред на събранието и най-вече тегленето на заем от 30 милиона лева, с който да се покрият задължения на Вик – Перник към „Електрохолд“, Басейнова дирекция, рефинансиране на задължение към „Автомагистрали“, а част от огромния кредит да бъде използвана и за водния цикъл, ново оборудване за ВЕЦ „Студена“ и пречиствателната станция в Батановци. Стана ясно, че номинираният да представлява Общината на форума съветник от ГЕРБ Андрей Павлов трябва да гласува с „да“ на всички предложения. И започна един скандал, в който заваляха и обвинения в предизборен популизъм, адресирани към някои съветници. Напрежението достигна връхната си точка, когато стана ясно, че водоснабдитебното дружество има намерение да използва част от новия кредит за изграждането на фотоволтаици.

Според общински съветници това няма да намали парите, харчени за ел.енергия. „Говорим за водоснабдително дружество. Нелогично е при тези тежки дългове, то да се захваща с производство на ел.енергия. Все едно е Електорохолд да ни пуска вода по жиците“, заяви съветникът от АБВ Петър Първанов. Петър Басмаджиев от БДС „Радикали“ заяви, че според одитен доклад, касаещ 2021 година, общият размер на дълговете на ВиК е около 15 милиона лева. С новите 30 милиона положението ще стане повече от тежко. Кирил Леонов от БСП пък заяви, че иска ясна визия как едно дружество, изпаднало почти във фалит, ще чисти стари и нови задължения и ще излезе на печалба.

В работата на заседанието на ОбС взе участие и кметът Перник Станислав Владимиров. Той заяви, че става дума за изключително сериозен проблем, касаещ бъдещето на водоснабдителното дружество, но имащ и социален аспект, свързан с цената на питейната вода на перничани.  „Очаквах тук да бъде управителят на ВиК и да се проведе един сериозен разговор, в който община и съветници да получат ясно отговори на конкретните си въпроси. Него го няма в залата. Предлагам да бъде поканен по спешност, за да вземе участие в дебата“, заяви Владимиров. Не сме против идеята ВиК холдинга да помогне на ВиК – Перник, каза още той, но сме в много деликатна ситуация и не бива да се вземат прибързани решения.

Минипарламентаристите повикаха по спешност зам.управителя на дружеството Благовест Рагев, който заяви, че до искането за 30-милионния заем се е стигнало на базата на конкретни разчети. Целта е не просто да се вземат едни пари, а да се стабилизира дружеството, каза още той и се опита да отговори на всички въпроси, касаещи финансовото състояние на „ВиК“ ООД. Острите сблъсъци продължиха и се стигна до там, че при гласуването не бе събран нужният брой гласове за представителството на община Перник на предстоящото общо събрание на дружеството, въпреки наложилото се прегласуване.

След края на заседанието мнозина от местните законотворци не скриха разочарованието си от случилото се на сесията, оставило най-голямата община в региона без представител при вземане на решения на предстоящия форум. Взехме възможно най-тъпото решение, признаха мнозина. Което не променя крайният резултат, а той може да постави общината в позицията на губеща.