Ще обновят Дома за стари хора „Св. Иван Рилски“ в Радомир  по проект

Ще обновят Дома за стари хора „Св. Иван Рилски“ в Радомир  по проект

Община Радомир ще кандидатства за реконструкция на Дома за стари хора „Св. Иван Рилски“ пред Механизма за възстановяване и устойчивост, съобщиха от администрацията. Социалното заведение е 8-етажна сграда. Тя разполага със собствена кухня със столова, стаи за хора с увреждания. От първия до осмия етаж са осигурени отделни стаи със санитарни възли за възрастни хора. Обитателите имат модерна телевизия, интернет, DVD, помощни медицински изделия. Осигурени са също храна за диабетици, шивашки услуги и др. Проектът цели до осъвремени условията в дома, като формира привлекателна, функционална и благоприятна среда за обитаване. Предвижда се да се реконструира дворното пространство, като се обособят зони за различни функционални дейности, да се изгради фотоволтаична електрическа централа, първият етаж да се пригоди за хора в неравностойно положение, всички стаи да се ползват от по двама обитатели и др. Ще бъде закупено ново кухненско оборудване и ремонтирана аспириращата система. Ще се направи топлоизолация на сградата, около нея ще се изгради дренажна система. Ще се създаде възможност във всички стаи да се влиза с инвалидна количка, ще се подменят леглата, гардеробите и друго обзавеждане, ще се монтира видеонаблюдение на входовете, ще се предвиди аварийно стълбище. Обмисля се и построяването на малък параклис в двора на социалното заведение. Домът в Радомир е с капацитет 150 места и всички са заети. Социалното заведение приема обитатели от цялата страна и е сред еталонните държавни домове у нас.