Община Брезник дарява на Профилакториума в Перник лекарства

Община Брезник дарява на Профилакториума в Перник лекарства

Общинският съвет в Брезник взе решение да прехвърли безвъзмездно правото на собственост в полза на Специализираната болница за продължително лечение и рехабилитация в Перник на лекарства от склада на затворената преди около година общинска аптека в Брезник. До затварянето й се стигна след като не се появи нито един желаещ магистър фармацефт да поеме аптеката. На заседание на Общинския съвет миналата година без взето решение да се направи инвентаризация на медикаментите, които са в склада на общинската аптека, за да се установи кои са годни за употреба и кои не. При възможност, да се предприемат стъпки за продажбата им, ако няма желаещи, тогава да се предоставят безвъзмездно. След това помещението, в което се намираше аптеката ще бъде освободено, за да не му се плаща наем.

След като лекарствата не бяха продадени, се стигна до решението да се предоставят на Профилакториума чрез дарение по реда на Закона за общинската собственост. Решението за това беше прието на извънредно заседание в първия ден на месец март. Към решението е включен опис на лекарствата от затворената в началото на месец април 2022 година общинска аптека. Лекарствата, които се даряват, са на стойност 12 900,012 лева.