Регионален STEM център изграждат в Ковачевци

Регионален STEM център изграждат в Ковачевци

Регионален STEM център изграждат в Ковачевци. В него ще се провежда обучение на учители и ученици от Западна България, съобщи проф. Найден Шиваров, ръководител на Националния STEM център към Министерство на образованието и науката.
STEM центърът ще се помещава в бившия Национален детски екологичен комплекс. Предстои базата да бъде реновирана и оборудвана. Финансирането на дейностите е по Плана за възстановяване и устойчивост.
„Ще бъдат изградени както зали за обучения, така и регионална лаборатория по STEM, която ще включва оборудване в областта на природните науки, математика и информатика, роботика и кибер-физични системи и зелени технологии, като идеята е след реновирането му, в центъра да идват на обучение учители и ученици от Западна България”, каза проф. Шиваров.
Освен в Ковачевци, регионален STEM център ще има в село Ястребино – за Източна България и в град Хисаря – за централна част на страната. Шиваров заяви още, че по Плана за възстановяване и устойчивост е осигурено финансиране за изграждането на STEM центрове във всички държавни и общински училища.