Представиха платформата „Дигитална раница“ в Перник

Представиха платформата „Дигитална раница“ в Перник

Учители и директори от пернишки регион бяха запознати в детайли с електронната платформа за образователни услуги и съдържание – „Дигитална раница“. Срещата им с представители на министерството на образованието се състоя вчера в малкия салон на Двореца на културата.

Кръглата маса за представяне на проекта „Образование за утрешния ден“ (ОУД), финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ бе организирана от Регионалното управление по образованието в Перник. Такива информационни дни вече се проведоха в областите Велико Търново, София-област, Габрово и Кюстендил, а през февруари и в останалите области на страната. Целта е повече хора да се запознаят с платформата, която функционира от началото на тази учебна година.

Платформата „Дигитална раница“ е безплатна и осигурява достъп до електронни уроци за ученици от I до XII клас. Освен това дава възможност на учителите да публикуват разработени от самите тях дигитални уроци. Платформата служи и като информационен портал за родители, като им позволява да следят обучителния процес на своите деца и да получават актуална информация за оценките, отсъствията, бележките и задачите им за самостоятелна работа.

Достъпът до нея се осъществява на адрес https://edu.mon.bg/ чрез националните образователни акаунти на ученика и учителя в @edu.mon.bg или регистрацията на родителя в Национална електронна информационна система за предучилищното и училищното образование (НЕИСПУО)