С над 10 пожара, на територията на 7 горски стопанства, се борят служители на ЮЗДП в момента

С над 10 пожара, на територията на 7 горски стопанства, се борят служители на ЮЗДП в момента

В гасенето на  над 10 пожара участват служители на Югозападното държавно предприятие, заедно с пожарникари. 4 от пожарите са в района на ТП „ДГС Невестино“, един на  територията на Гоце Делчев, един на територията на ТП „ДГС Осогово“, един  в ТП „ДГС Кюстендил“, един в ТП „ДГС Дупница“,  два в района на ТП „ДГС Тетевен“  и един на територията на ТП „ДГС София“.

Пожарогасенето е много трудно и се усложнява непрекъснато заради бурния вятър. На повече от местата пожарите са засегнали предимно треви и храсти, на две места е засегната и гора, предимно широколистна и по-малко иглолистна. Вероятните причини – човешка небрежност.