През 2022 година общинското дружество „Байкал 1“ е работило на печалба

През 2022 година общинското дружество „Байкал 1“ е работило на печалба

Печалба от 25 869 лв. е реализирало общинското дружество „Байкал 1“ в Радомир през миналата година, съобщиха от предприятието. Основната си дейност фирмата извършва на територията на лечебно торфонаходище в радомирското село Байкалско.

Населеното място е обявено от 1977г. за балнеолечебен курорт от местно значение. В края на 1992г. територията на лечебното торфонаходище става защитена местност „Чокльово блато“. Тя е сигурно убежище за видове от дивата флора и фауна, които са с национално и европейско значение. Върху 800 дка водна площ тук се срещат 43 вида птици, от които седем с категория „застрашени от изчезване видове“ като големия и малък гмурец, белооката потапица, зеленоглавата патица, малкия воден бик, бухала, блатната сова и др., както и значителен брой гръбначни животни – костенурката, слепокът, смокът-мишкар, големият стрелец, пепелянката и др.

Находището е единственото торфено блато в България. Две специализирани болници за рехабилитация – в Кюстендил и Сапарева баня, ползват лечебна кал от защитената местност край Радомир. Общинското дружество пакетира и разфасовки от два литра за кални процедури.

За миналата година са подписани договори с обща квота 300 хил. л лечебна кал на обща стойност 75 хил. лв. без ДДС. Поради изключително ниското потребление параметрите по договора не са изпълнени.

Предприятието има 14 работници, които са ангажирани и в дейности по строителство и благоустрояване. „Байкал 1“ няма задължения към републиканския и местен бюджет, нито тежести, свързани със запори по изпълнителни дела, информира БТА.