Обща стратегия на общината и музеят в Радомир, касаеща възпитанието в патриотизъм на децата

Обща стратегия на общината и музеят в Радомир, касаеща възпитанието в патриотизъм на децата

В програмата, посветена на 150-тата годишнина от гибелта на Апостола на българската свобода, Община Радомир и Общински исторически музей организираха събития в няколко поредни дни.

На 16 февруари Общински исторически музей откри самостоятелна изложба под наслов „Васил Левски – Безсмъртието на Апостола“. Тя съдържа 28 информационни табла, проследяващи дълго извървяния, житейски и революционен път на Дякона, пропит от идеята за една свободна България и братство между народите.

На представената изложба се състоя и награждаването от обявения конкурс за комикс на тема: „Неуловимият-по стъпките на Левски“, иницииран от Местна комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните. Участниците получиха грамоти и предметни награди лично от кмета на община Радомир Пламен Алексиев.

Възпоменателната церемония по поднасяне на венци и цветя пред бюст-паметника на Васил Левски се състоя на 19 февруари. В присъствието на десетки граждани, директори, учители и общинското ръководство, ученици изпълниха музикално – поетичен рецитал и почетен караул, заедно с членовете на РК „Никола Корчев“ към НД “Традиция“.

В последвалите мероприятия се открои и стратегията на Община Радомир и Общински исторически музей за образование и възпитание на учениците в патриотични чувства и ценности. Особена роля в това изигра срещата с родственика на Васил Левски Христина Богданова. В беседата си, която изнесе в пълната зала на Народно читалище „Напредък 1895г.“, тя разказа за детско-юношеските години на Апостола и ролята на родителите му в изграждането на характера на бъдещия борец за свобода на България. За финал, Богданова показа на присъстващите част от косите на Дякона.

Подготвената за ученици от втори клас музейно-образователната програма „Аз уча за Васил Левски в музея“ се организира за първа година, благодарение на съдействието на Национален музей „Васил Левски“ град Карлово. Децата, заедно с екскурзовода от музея Пламена Москова, направиха виртуална разходка на къщата на Васил Левски, параклиса „Всех святих болгарских”, където се съхраняват косите на Левски, както и част от Национален музей „Васил Левски”. За да затвърдят придобитите знания, музеят проведе и практическо занятие, чрез изпълнение на занимателни задачи в специално предоставени работни тетрадки, които бяха подарък за учениците.