Комплекс за социални услуги с три нови центъра, разкри Община Перник

Комплекс за социални услуги с три нови центъра, разкри Община Перник

Община Перник разкри Комплекс за социални услуги с три нови центъра за 24- часова грижа за лица с психични разстройства, за лица с различни форми на деменция и за грижа за възрастни хора с невъзможност за самообслужване. Потребителите са настанени в сгради, в които е извършен основен ремонт. Всеки ден им се осигурява и топла храна.

„Капацитетът на Центъра за грижа за възрастни хора с невъзможност за самообслужване е запълнен, а в този за лица с различни форми на деменция вече са настанени пет души. Предстои настаняването на потребители в Центъра за грижа за лица с психични разстройства. За всички тях се грижат хора с медицинска квалификация и социални работници, а насочването към новите услуги се извършва от Дирекция „Социално подпомагане“ – Перник“, каза началникът на отдел „Здравеопазване, спорт, социална и жилищна политика“ Николай Добрев. Той добави, че всеки център е с капацитет 15 лица. Добрев каза още, че това са поредните социални услуги, които общината разкрива, след като вече функционират механизмът за топъл обяд за над 120 души, механизмът за лична помощ, Центърът за асистентска подкрепа, проектът „Грижа в дома“ и други.

След 30.09.2023 г. трите центъра, които функционират по проект „Дългосрочна грижа за възрастните хора в Община Перник“ по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ ще бъдат вписани в социалната карта на община Перник и ще получат статут на делегирани държавни дейности.