Вълнуваща среща с писателката Здравка Евтимова на възпитаниците на пернишката ПГИ

Вълнуваща среща с писателката Здравка Евтимова на възпитаниците на пернишката ПГИ

Вълнуваща среща с писателката Здравка Евтимова имаха учениците от Професионалната гимназия по икономика в Перник. Тя сподели своите впечатления от образователните системи в САЩ и Китай, където конкуренцията за влизане в университет е жестока и предполага неимоверни усилия и интелект за успешно завършване.

Възпитаниците на гимназията с огромен интерес изслушаха нейните размисли за мисията на съвременния творец, живеещ в един тотално глобализиран свят, за художествените търсения и открития в динамиката на живота. Здравка Евтимова емоционално разказа за здравите си пернишки корени, които неизменно я връщат в родния й град, независимо от професионалните ангажименти по света. Образът на моя град е многолик и непрекъснато го възпроизвеждам в художествени образи и картини, подчерта тя. В разказите на писателката част от героите имат за прототипи реални лица, с които тя е общувала през годините в битието си на преподавател, преводач, общественик и творец. Тя не скри гордостта си, че нейни творби се изучават не само в българските училища, но и в в американските. Здравка Евтимова сподели и любопитната подробност, че сама превежда на английски език собствените си разкази и романи.

Учете се, четете, за да станете творци на собствения си живот и достойни граждани на света, бе поантата на нейния завладяващ разказ, който остави дълбоки впечатления у нейните домакини. Тя разгледа съвременните иновативни кабинети, разговаря с преподаватели и ученици и изказа възхищението си от условията, при които се обучават възпитаниците на ПГИ. Директорът инж. Румяна Иванова благодари сърдечно за впечатляващата среща с един изтъкнат съвременен будител, който е духовната емблема на Перник днес и посланик на знанието и творчеството по света. Срещата бе заснета от екип на Българската национална телевизия.