АПИ стартира поръчка за проектиране укрепването на 30 отсечки, засегнати от срутища и свлачища, сред тях има и в трънско

АПИ стартира поръчка за проектиране укрепването на 30 отсечки, засегнати от срутища и свлачища, сред тях има и в трънско

 Агенция „Пътна инфраструктура“ стартира обществена поръчка за изготвяне на технически проекти за трайно укрепване на 30 участъка от републиканската пътна мрежа, засегнати от срутища, свлачища и други геодинамични процеси. Отсечките са в 12 области – Перник, Кюстендил, Благоевград, София, Враца, Смолян, Пловдив, Хасково, Кърджали, Пазарджик, Сливен и Велико Търново. С готовите проекти Агенция „Пътна инфраструктура“ ще кандидатства за финансиране по Програма „Околна среда“ 2021-2027 г. В участъците са компрометирани подпорни стени, предпазни мрежи и са нарушени насипи на откосите от свлачищни и срутищни процеси. На някои места е засегнато пътното платно и са нарушени ограничителните системи.

Поръчката е в четири обособени позиции, а общата й прогнозна стойност е 1 092 950 лв. без ДДС. Кандидатите могат да подават офертите си до 20 март т. г.

В третата обособена позиция е проектирането на трайно укрепване на пътното платно на 8 участъка в областите: Перник, Кюстендил и Благоевград. На територията на област Перник компрометираните отсечки са на път III-637 Вукан – Пенкьовци. Движението в двете отсечки от третокласния път Вукан – Пенкьовци, предвидени за проектиране и укрепване, се осъществява само в едната лента поради пропадане на платното и нарушено отводняване на пътя. Това налага неотложното й ремонтиране.

Проектирането е предвидено да се осъществи в три междинни етапа. Бъдещите изпълнители е необходимо да извършат пълни и детайлни инженерно-геоложки и хидрогеоложки проучвания за подготовката на техническия проект. Изработването на техническия проект е първата и задължителна стъпка преди предприемането на качествени строителни работи. Въз основа на готовия проект ще се определят конкретните строително-монтажни дейности и ще може да се възложи необходимото възстановяване на участъците.