Отново значително се увеличиха болните от варицела в пернишко

Отново значително се увеличиха болните от варицела в пернишко

След като наблюдавахме известен спад на болните от варицела в областта през предходната седмица, то през изминалата те отново се увеличиха чувствително. През периода са регистрирани 50 болни, при 31 за предходната седмица. Това информираха от Регионалната здравна инспекция. Заболелите са от следните възрастови групи: 0-4 г. – 13 деца; 5-9 г. – 20 деца; 10-14 г.– 9 деца.; 15-19 г. – 4; 30-39 г. – 3 и 40-49 г.– 1. Заболелите са регистрирани в общините: Перник, Радомир и Земен. Всички болни се лекуват амбулаторно от личните си лекари. Засегнати са били колективите на: ДГ №1 „Миньорче“, ДГ №2 „Родолюбче“, ДГ №4 „Чуден свят“, ДГ №8 „Изворче“, ДГ №9 „Калина Малина“, ДГ №14 „Славейче“, ДГ „Пролет“, ПМГ „Хр. Смирненски“, 12-то ОУ „Васил Левски“, СУРИЧЕ „Д-р Петър Берон“, СУ „Св. Св. Кирил и Методий“ -гр. Земен и ДГ „Слънце“- гр. Радомир.

Леко са се увеличили заболелите от заразни заболявания в региона през отминалата седмица. Констатираните болни през този период са 57, при 42 за предходната седмица.

 Незначително са нараснали и болните от COVID-19. През периода са регистрирани 5-ма болни, при 2-ма за предходната седмица. Заболелите са възрастни хора от община Перник. Трима от тях се лекуват от личните си лекари, 1 е хоспитализирано в МБАЛ- Перник и 1в СБАЛББ Перник. Няма засегнати колективи в региона.

Започват да намаляват болните от грип и други остри респираторни болести. Констатираните през седмицата болни са 99, при 111 за предходната.

Четири пъти са намалели заболелите от скарлатина. През седмицата е регистриран само 1 болен, при 4-ма за предходната седмица. Болният е ученик от СУРИЧЕ „Д-р Петър Берон“ – гр. Перник и се лекува от личния си лекар.

За пръв път от няколко години е регистриран 1 болен от коклюш. Става въпрос за 10-годишно момиченце. То е хоспитализирано в УМБАЛ „Александровска“ – София.

От РЗИ уверяват, че за всички случаи са извършени епидемиологични проучвания, обработени са огнищата и са взети противоепидемични мерки спрямо болните и контактните лица.

През седмицата инспекторите на РЗИ – Перник са извършили 181 проверки в региона. 67 от тях са относно спазване забраната за тютюнопушене. 37 са свързани със спазването на изискванията към бутилираните натурални минерални, изворни и трапезни води, предназначени за питейни цели, а 2 са по жалби и сигнали на граждани и институции.

В резултат на упражнения контрол от РЗИ, през седмицата са издадени 2 предписания и 1 акт за административни нарушения.

И през миналата седмица Здравната инспекция е продължила да извършва ежедневен мониторинг на питейни води. Взети са 178 проби от различни населени места, за да се установи дали подаваната им вода за питейно-битови цели отговаря на Наредба №9 на Министерството на здравеопазването.