Община Брезник предоставя нова услуга на гражданите чрез електронната си страница

Община Брезник предоставя нова услуга на гражданите чрез електронната си страница

Министерството на електронното управление разработи нова функционалност за извличане на справка и плащане на дължими данъци, която спестява време и средства на гражданите. Тя предоставя възможност за справка и заплащане на задължения за местни данъци и такси (МДТ) през електронната страница на община Брезник.

Благодарение на усилията на  общинската администрация, тази услуга вече е достъпна и през електронната страница на община Брезник в реално време, 24х7, включително за гражданите, които живеят извън територията на страната чрез egov.bg.

При автентикиране на потребител в портала на Министерство на електронното управление (egov.bg) и вход в „Моето пространство“ потребителите имат достъп до раздел „Задължения“. Там, освен проверка на задължение за електронни услуги, е налична и услугата „Задължения за местни данъци и такси (МДТ)“. Услугата стартира процес по запитване на всички присъединени към МДТ общини за налични задължения по единния граждански номер (ЕГН) на потребителя.

Като отговор на запитването, системата предоставя информация за всички налични задължения за данъци и такси, подредени съгласно алгоритъм по Данъчно-осигурителен процесуален кодекс (ДОПК) „От старо към ново“ (невъзможност за заплащане на нови задължения, при наличие на стари задължения).

На потребителя се предоставя възможност да заплати избраните задължения чрез Централния виртуален ПОС терминал, като за трансакцията не се дължат такси и комисионни.