Община Трън насрочи за 23 февруари консултациите за определяне състава на СИК

Община Трън насрочи за 23 февруари консултациите за определяне състава на СИК

Община Трън отправи покана към парламентарно представените в 48-то Народно събрание политически партии и коалиции в консултациите да вземат участие в определянето на състава на секционните избирателни комисии/СИК/ и подвижната секционна избирателна комисия /ПСИК/ на територията на община Трън. Заседанието за консултациите ще се проведе на 23.02.2023 г./четвъртък/, от 10.00ч в заседателната зала на Община Трън.

Броят на членовете на СИК и ПСИК и квотното разпределение са обявени с решения на РИК-Перник. Квотното разпределение е изчислено съгласно методическите указания за определяне съставите на СИК на територията на общината и за разпределение на местата в ръководствата на СИК в изборите за народни представители на 2.04.2023 г. В консултациите могат да участват и други партии и коалиции, които не са парламентарно представени.

Община Трън напомня, че срокът, в който  трябва да се отстранят непълнотите и да се представи окончателния вариант на  предложенията за състава на  СИК и ПСИК, както и  резервните членове е до 12.00ч на 28.02.2023 г.

В рамките на консултациите за определяне съставите на утвърдените със заповед на кмета на община Трън 21 СИК, ще се преговаря и за състава на подвижната СИК. За момента е предвидена само 1 такава ПСИК, която ще бъде със седалище град Трън.