ММЦ кани младежи на обмен в Норвегия

Втори младежки обмен в чужбина, който ще се състои през юни 2023 в Драмен, Норвегия, организира Международният младежки център в Перник.

В рамките на няколко дни перничани ще посетят техния младежки център, където ще обменят опит, ще се запознаят с работата на центъра, ще се обучават и ще прекарат време с местните младежи.

„Основна цел на нашия център е да създава връзка между младите хора и точно затова искаме да намерим 15 човека, които да станат част от събитието и да пътуват с нас“- казват от ММЦ-Перник.

Критериите, по които ще бъдат избрани участниците, са:

– Да са на възраст от 18-29 години

– Да са младежи, живеещи на територията на Област Перник

– Да са отговорни и амбициозни млади хора, които искат да се развиват в града

– Да владеят английски език на ниво поне Б1, тъй като работният език на срещите ще бъде английски.

Изхранването, настаняването и пътя ще бъдат поети от ММЦ.

Линк за кандидатстване:

https://forms.gle/5B6nDwRaoYTmoh5J6

Дейността се осъществява по Проект „Изграждане на младежки център Перник – модел за високи стандарти на младежка работа“, Договор за БФП № BGLD-2.001-0001 от 20.10.2020 г.

Програмният оператор на Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“ не носи отговорност за съдържанието на публикацията и за начина, по който може да бъде използвана информацията в нея.