Инж. Чавдар Стойнев, изпълнителен директор на „Топлофикация Перник“: Над 2/3 от тока в България се произвеждат от въглищните централи

Инж. Чавдар Стойнев, изпълнителен директор на „Топлофикация Перник“: Над 2/3 от тока в България се произвеждат от въглищните централи

“ Над 2/3 от електроенергията в страната ни се произвежда от твърдите изкопаеми горива. Затова въглищата ще продължават да имат своето значение за енергийния микс на България, особено по време на икономическа и енергийна криза“, заяви инж. Чавдар Стойнев, изпълнителен директор  на „Топлофикация Перник“ по повод поетите ангажименти за намаляване на въглеродните емисии с 40% до 2026 г. чрез Плана за възстановяване и устойчивост. Според него, Балканите разчитат изключително много на българските въглища, като за пример посочи съседна Сърбия, която също разчита на българските въглища. Сърбия е сключила договор с България за внос на огромни количества български въглища, които да компенсират несигурността на газовия и петролния пазар. Инж. Стойнев посочи, че Северна Македония също е сключила договор за внос на българско електричество, който е в сила през зимата. По думите му така поетия ангажимент за намаляване на въглеродните емисии с 40% до 2026 г. чрез Плана за възстановяване и устойчивост поставя в риск енергийната стабилност и сигурност не само на родната енергетика, но и на тези на съседните ни държави.

„Българските въглищни централи имат огромно значение за региона. Износът на ток от страната ни играе значителна роля за стабилизиране на енергийната мрежа не само на Балканите“, подчерта инж. Стойнев. Според него,  поради недостига на електроенергия, който изпитва Югоизточна Европа, България е страната, която може да окаже подкрепа и да се избегне целия енергиен дефицит в ЕС. Инж. Чавдар Стойнев бе категоричен, че занапред България ще заема ключова роля в облекчаване на енергийния недостиг в региона.

В тази връзка инж. Стойнев подчерта, че е задължително правителството да успее да изпълни решението на Народното събрание да предоговори така поетите ангажименти в частта „Енергетика“, записани в Плана. По думите му в противен случай ще пострада не само енергийният сектор в България, но и този на съседните страни.

Изпълнителният директор на „Топлофикация Перник“ обясни, че единственият начин да се намаляват с по 10% емисиите всяка година, е чрез затваряне на базовите ни мощности. Той определи идеята дружествата да работят сезонно като нереализуема и икономически нецелесъобразна. Според инж. Стойнев подобряването на въздействието върху околната среда е възможно без закриване на работещи централи, а чрез инвестиции в тяхната модернизация и поетапна замяна на въглищата с алтернативни горива. Той обясни, че всяко предприятие, част от енергийния сектор, инвестира огромен финансов ресурс в производството на чиста енергия и ограничаването на въглеродните емисии.

Инж. Чавдар Стойнев опроверга твърденията, че България е най-големия замърсител. По думите му в сравнение с всички други източноевропейски страни, въглеродният отпечатък на България е изключително нисък. Като експерт той обясни, че рязкото намаление на емисиите е идея на правителството, поело тези ангажименти. Той заяви, че от Европа никой не е искал от нас да намаляваме с по 10% емисиите всяка година и така до 2026 г. Инж. Стойнев напомни, че по време на енергийната криза всяка държава се връща именно към въглищата, давайки пример с Германия.

 „Никой не отрича европейската зелена политика, имаща за цел да се произвежда чиста енергия. Амбициозните цели на Европа ще бъдат изпълнени, но днес, в сложната геополитическа обстановка, в която се намираме всички, трябва да се помисли на първо място за националния интерес и как да се съхраним като държава, да се запази конкурентоспособността на икономика. В противен случай след години икономиката просто няма да я има, защото хората са тези, които с труда си градят и развиват всеки сектор“, подчерта инж. Стойнев. По думите му не трябва да се допуска да се премахнат стотици хиляди работни места, защото по този начин ние сами ще изгоним експертите си и ще настъпи огромна социална криза и срив в страната.

„Надявам се да се преосмислят и подредят приоритетите без да се стига до крайности. В тази сложна обстановка трябва да се прояви разум и прагматизъм“, категоричен е инж. Стойнев. Той уточни, че паралелно е необходимо да се даде възможност на дружествата да реализират всички планирани зелени проекти в контекста на Европейския зелен пакт.

Директорът на „Топлофикация Перник“ напомни, че в дружеството до няколко месеца ще бъдат въведени в работен режим три газови когенератора, с което ще се намали чувствително делът на твърдите изкопаеми горива в микса още това лято.