284 свободни работни места предлага трудовата борса в Перник в момента

284 свободни работни места предлага трудовата борса в Перник в момента

След като три поредни седмици предлаганите на трудовата борса в Перник свободни работни места се увеличаваха, то през изминалата седмица те намаляха с 25 и те станаха 284. Добрата новина е, че предлаганите свободни места за безработните висшисти са без коментар.

В момента на трудовата борса в Перник са актуални 10 машинни оператори за Перник, 12 продавач-консултанти за Перник, 20 общи работници за Перник, 10 заварчици също за Перник, 10 сътрудници социални дейности за Перник, 10 монтажници на електрооборудване и 10 шофьори на тежкотоварен автомобил за София. През изминалата седмица се появи предложение за работа на 20 чистач-хигиенисти за София

Освен това, през отминалата седмица на трудовия пазар в Перник се търсеха още: лекари, бармани, готвачи в заведение за бързо хранене, салонни управители,  заготвители на активна маса, шлайфисти, електрозаварчици, бояджии промишлени изделия, служители на гише в пощенска станция, пощенски раздавач, шофьори на товарен автомобил, лаборанти, биолог, химик-аналитици, шофьори на автобус, счетоводител-оперативен, началници-смяна, ветеринарен лекар,  оператори на робот, машинни оператори, машинни оператори фармацефтични продукти, техници-механици, снабдител-доставчик, работници за обслужване на спомагателни съоръжения, главен счетоводител, кранисти, дефектоскописти, работници сглобяване на детайли, учител ресурсен, учител практическо обучение, обслужващи на бензиностанция, санитари, главен експерт, електромонтьори, контрольори по качеството, оператори на пещи за производство на стъкло,  работници в строителството, монтажници на метални конструкции, магистър-фармацефт и ръководител на аптека, възпитател, обслужващ работник в промишлено производство,  полировач на метал, технически сътрудник, чистач-хигиенисти, консултанти,  шивачи на обувки, медицински сестри, медицински лаборанти, арматуристи, шивачи, общи работници, бродировачи, заварчик, общ работник в промишлеността, специалист по труд и работна заплата, куриери, фрезисти, рехабилитатор, машинни оператори, старши счетоводител, комплектовачи, шивачки, оптик-оптометрист, кредитен специалист в банка, заварчик

През изминалата седмица на трудовия  пазар в региона преобладаваше търсенето на кадри за производството, а след тях и за обслужващите дейности. Практиката  до сега показва, че обикновено в зимния сезон свободните работни места намаляват. Въпреки това, в пернишки регион в този сезон в момента пазарът на труда е много активен. Доказателство за това е фактът, че предлаганите свободни места трета поредна седмица нарастваха, а през миналата седмица намаляха и то с 25. Въпреки това, в сравнение със същия период на миналата година, сега предлаганите свободни места за безработни висшисти са много повече.

И през миналата седмица се запазва тенденцията  хората със средно и по-ниско образование да имат по-големи шансове да си намерят работа. На тях Бюрото по труда в Перник предлага 251 свободни места и 33 за безработни висшисти.