Профилактични прегледи за остеопороза ще има в Профилакториума

Профилактични прегледи за остеопороза ще има в Профилакториума

Комплексни профилактични прегледи за остеопороза и измерване на костна плътност ще се извършват в Болницата за продължително лечение и рехабилитация (Профилакториум) в Перник. За това съобщиха от лечебното заведение.

Медицинските манипулации ще се проведат на 28 февруари от 09:00 до 13:00 ч. и ще бъдат изпълнявани от специалиста и ревматолога д-р Пламен Луканов. Прегледите включват ултразвукова остеодензитометрия със специален уред – остеометър, както и медицинска консултация с препоръки за профилактика на остеопорозата и лечение при необходимост.

Остеопорозата продължава да е най-разпространеното заболяване на костите с висока социална значимост. Обикновено липсват симптоми, които да мотивират хората да се изследват активно, което по своята същност е проблем, защото костната им система отслабва и в един момент при по-лека травма може да последва счупване. Това е и най-опасното усложнение на заболяването, което може да бъде избегнато при своевременно изследване, което да установи настъпващите костни промени. Остеопорозата е предотвратимо заболяване, засягащо по-често жени, но срещащо се нерядко и при мъже. Препоръчително е да се изследват както дами над 40 години, така и мъже над 50-годишна възраст. При млади жени изследването за остеопороза също е препоръчително.

Според специалистите здравословната диета и активното движение могат да предотвратят остеопорозата, а при доказана такава да подпомогнат лечението. Допълнителният прием на витамин Д3 намалява с около 20% риска от падане и фрактури.