ПП „Продължаваме Промяната“ – Перник ще предложи законови промени за борба срещу домашното насилие

 ПП „Продължаваме Промяната“ – Перник ще предложи законови промени за борба срещу домашното насилие

На нарочен съвместен брифинг ПП „Продължаваме Промяната“ – Перник и адвокатска кантора „Петър Петров“ поставиха във фокуса на общественото внимание темата за домашното насилие. От ПП „Продължаваме Промяната“ – Перник съобщиха, че е сформирана работна група, а за експертен анализ на нормативните пропуски те са се обърнали към адвокат Петров и неговия екип.

„Според статистиката всяка 1 от 10 жени е жертва на физическо насилие от лица от домакинството. Всяка трета жена на възраст 18 – 29 г. е била насилвана от настоящ или бивш партньор. Още по смущаващо е, че анализите сочат, че броя на жертвите на домашно насилие от началото на 2021г. се е увеличил в пъти. Именно затова трябва да предприемем реални мерки. Неправителствените организации работят от години по въпроса, но без държавна подкрепа и без наистина работещи промени този проблем няма как да бъде разрешен, затова сме тук“, заяви Кирил Стоев.

„Това, което ни води е, че най-накрая трябва да работим за реална защита на жертвите от домашно насилие и реални наказания за насилниците“, заяви Иван Павлов, областен координатор на ПП „Продължаваме Промяната“ – Перник. Той припомни, че 48-ото Народно събрание е направило опит за приемане на законови промени, но това така или иначе не се е случило.

Павлов сподели, че темата е изключително сериозна, тя е в дневния ред на обществото, в домовете на нашите близки, приятели, съседи, познати.

Направените предложения за промени в ЗЗДС и НК бяха подробно обосновани юридически от адвокат Петров. Част от тях предвиждат връчването на призовки и съдебни книжа да се възложи на органите на МВР и да се извършва своевременно, прилагайки в същото време принудителното отнемане на огнестрелно оръжие. Освен това, да се преразгледа размерът на глобите, като се акцентира върху средствата за реално изпълнение и събираемост, включване на особени разпоредби за мерки, които могат да се прилагат срещу непълнолетни лица, упражняващи насилие срещу лица, попадащи в кръга от субекти, подлежащи на защита по реда на ЗЗДС, и разработване на специален ред за тяхното прилагане със засилено служебно начало от страна на компетентния съд, който да следи за интересите на непълнолетния в съответствие с останалата действаща нормативна уредба.

Другите предложения на адвокатска кантора „Петър В. Петров“ касаят Наказателния кодекс. „Парадоксът идва от това, че голяма част от хората, които попадат под ударите на закона се възползват от т. нар. „вратички“. Пример за това е освобождаването от наказателна отговорност с налагане на административно наказание. Предложението ни е неизпълнението на мярката за защита от домашно насилие да се изключи от обхвата на чл. 78а от НК (освобождаване от наказателна отговорност с налагане на административно наказание)“, сподели адвокат Петров. Освен това, да се предвиди задължително прилагане на бързото производство по реда на Наказателно-процесуалния кодекс за хипотезите на нарушение на мярката за защита, с което се реализира престъпен състав (бил той единствено по чл. 296 от НК или извършен в съвкупност с друго престъпление). В този смисъл да се ревизира съдебната практика и правораздавателните органи да обръщат внимание на случаите, когато такава съвкупност е налице, и предвид правните последици от това да ангажират в пълен обем наказателната отговорност на дееца.

„Предлагаме също така редакция на легалната дефиниция за “в условията на домашно насилие” в чл. 93, т. 31 от Наказателния кодекс, като се обсъди възможността за отпадане на характеристиката “системно” и се прецизират случаите, които попадат в предметния обхват на дефиницията, тъй като твърде голяма част от тях възпроизвеждат други квалифицирани състави на престъпления и се създава неоправдана опасност от конкуренция на състави, каза адвокат Петров.

От ПП „Продължаваме Промяната“ – Перник заявиха, че ще поемат ангажимент с тези предложения да бъдат запознати народните представители от 49-ото Народно събрание, както и че това е само началото за отваряне на една широка дискусия по темата с неправителствени организации и всички, които осъзнават сериозността и мащабите на проблема.