Похвалиха Плана за защита при бедствия на Община Брезник на заседанието на Областния съвет за намаляване на риска от бедствия

Похвалиха Плана за защита при бедствия на Община Брезник на заседанието на Областния съвет за намаляване на риска от бедствия

Областният план за защита от бедствия беше съгласуван на среща на Областния съвет за намаляване риска от бедствия. Заседанието, което се проведе вчера, в зала „Струма“ на Областна администрация Перник, беше председателствано от областния управител Людмил Веселинов. На него присъстваха  представители на общините в областта, на териториалните структури както и други институции, в чиито компетенции влизат защитата при бедствия и аварии. На това заседание бяха представени плановете на шестте общини в областта, които съставляват областния план. След съгласуването на актуализирания и одобрен на областно ниво план, той ще бъде изпратен за съгласуване в Министерския съвет.

На заседанието стана ясно, че планът на Община Брезник е без забележки. Според директора на Регионална дирекция “Пожарна безопасност и защита на населението”- комисар Борис Борисов планът на Брезник е без забележки. Нещо повече, той беше даден за пример на останалите общински администрации. Планът за защита при бедствия на Община Брезник беше включен в дневния ред на провелата се на 17 февруари сесия на местния законодателен орган.