Ето кога започва изплащането с удължен срок на пенсиите за инвалидност
Shot of senior couple using a laptop together at home

 Ето кога започва изплащането с удължен срок на пенсиите за инвалидност

Изплащането на пенсии за инвалидност и добавките по получените от Министерство на здравеопазването (МЗ) списъци с удължен срок ще се извърши през първата половина на месец март 2023 г. Това информираха от Националния осигурителен институт (НОИ). От там припомнят за направени изменения в Закона за хората с увреждания.

Регламентира се, че служебно се възобновяват правата (пенсии за инвалидност или добавки за чужда помощ) на лицата с изтекъл срок на експертното решение, които са подали заявление-декларация за преосвидетелстване до влизането в сила на закона, когато е налице забавяне в медицинската експертиза, обясняват от ведомството.

Информацията за тези хора е получена от МЗ на 13 февруари, като до 20-о число се очаква и списък на лицата, за които към момента на генериране на списъците не е определена дата за преосвидетелстване, посочват още от НОИ.

Ще се възстанови и продължи изплащането на следните видове пенсии и добавки за лична пенсия за инвалидност поради общо заболяване. Това включва: лична пенсия за инвалидност поради трудова злополука и професионална болест; лична пенсия за военна инвалидност; лична пенсия за гражданска инвалидност; социална пенсия за инвалидност; наследствена пенсия, която се изплаща на лица въз основа на определен в експертно решение на Териториалната експертна лекарска комисия (ТЕЛК)/ Националната експертна лекарска комисия (НЕЛК) процент на трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане; добавка за чужда помощ.

На 19 януари парламентът прие на второ четене промени в Закона за хората с увреждания, които предвиждат при забавяне на ТЕЛК, в случаите на преосвидетелстване, хората с увреждания да запазят правата си и финансовата и социална подкрепа за тях да продължи.