Аварии по топлопреносната мрежа нарушиха топлоподаването в някои части на Перник

Аварии по топлопреносната мрежа нарушиха топлоподаването в някои части на Перник

Авария на топлопровод е причинила нарушаване на нормалната работа на топлопреносната мрежа, което е наложило бързото й отстраняване. Това информираха от „Топлофикация – Перник” АД. От дружеството поясниха, че до отстраняване на повредата от аварийната група, ще бъде нарушено топлоснабдяването на следните сгради: ул.“Кресна“ – №2;  ул.“Кирил и Методий“ – №2,№4; ул.“Кракра Пернишки“- №17; Община Перник;  Храм Паметник „Свети Иван Рилски“;  Бивша сграда ОББ; Минна Дирекция.

Топлоподаването ще бъде нарушено от: 10:00 ч. до 19:00 ч. на 13.02.2023 г.

От ръководството на дружеството се извиняват за причиненото неудобство.