Областният управител на Перник участва в среща на Комитета за наблюдение

Областният управител на Перник участва в среща на Комитета за наблюдение

Областният управител на Перник Людмил Веселинов взе участие вчера в среща на Комитета за наблюдение, която се проведе в Гранитната зала на Министерския съвет. Срещата бе по повод споразуменията за партньорство 2014-2020г. и 2021-2027г.

На нея присъстваха заместник министър- председателя Атанас Пеканов както и представители на различни национални и европейски служби, ангажирани с Комитета. След като бяха приети вътрешните правила за работа бяха представени и изпълненията на програмите за програмния период 2014-2020г., както и финансовото им отчитане. Изпълнителната агенция „Одит на средствата от ЕС“ представи основните констатации от одитните ангажименти по програмите за периода 2014-2020г.

 За новия програмен период бяха разгледани интегрираните подходи за територално развитие и Националната комуникационна стратегия за периода 2021-2027г.