Многофункционално спортна зала ще имат радомирци

Многофункционална спортна зала ще се изгражда в Радомир, съобщиха от Общинския съвет. Тя е предназначена за тренировки и провеждане на състезания на всички спортни клубове на територията на общината. Ще има волейболно, баскетболно игрище, фитнес център, широки съблекални и др. Съоръжението ще се използва също за концерти и по-големи събития в града.

За реализиране на проектното намерение са отпуснати средства от Министерски съвет в размер на 1 568 000 лв. По данни на общинската администрация са необходими 4 260 000 лв. без ДДС. Наскоро Общинският съвет разреши да бъде поет дългосрочен общински дълг, който ще бъде с максимален размер до 3 млн. лв. със срок на погасяване до 120 месеца.

Многофункционалната спортна зала ще бъде разположена на градския стадион „Христо Радованов“. Сега там функционира спортна зала, която обаче е малка и недостатъчна за потребностите на града. Очаква се строителството на новото съоръжение да започне през пролетта.